ابزار رایگان وبلاگ

شعر در وصف گشت - گشت درنگاهي اجمالي

به مرز سرحد ومکران خوش آمدید . لطفا" نظرات خود را هم در خصوص اين وبلاگ وارد نماييد .
تاریخ : ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
نویسنده : محمد تقی حسین بر
نظرات ()

 

  هم نشان از مردان بزرگ داری                کوههایت نشان حلم و بردباری

 

  مرزمانیک و بندیکت همیشه بهار            کوه شهیدانت نشان عشق و ایثار

 

  از برای تو مردانه جنگ کردند                   آنان که با خون رنگت کردند

 

  از هیبت قوم گشت، شد زار زار              دایر،آن ژنرال خارجی تبار

 

  عشقشان نشان قدرت و فرزانگی           مجاهدانت نشان صبر و مردانگی

 

  آن قاری و مفسر ملا دادخدا                   دگر آن مرد بزرگ پر صفا

 

  بوی خوشش پیچید همچو بهار               بنوشت قرآن به خط خوش نگار

 

  بودش به دست امور زمام                      کدخدای گشت آن ابراهیم نام

 

  دگر آن عالم ربّانی و مجاهد                   بودش نام سیّد عبد واحد

 

  افتخار آفرید برای سنّی و بلوچ                بدعت و شرک و کفرکرد پوچ

 

   نشان داد به ما راه مبین                      کرد بنا چشمه ی علم و دین

 

  می دهد از قرآن خط و پیام                    محمّد یوسف آن شیخ عالی مقام

 

  گم گشته اندر وجودش نهان                  تواضعش همچو اولیای زمان

 

  نظام، رمضان،رحیم و ارض محمّد           مبارکت شهیدانی چو فیض محمّد

 

  اندر مردانگی نداشتند حریف                 سرداران قوم همچو خلیل و شریف

 

  به سختی نکردند لحظه ای پشت         پیرمردان خسته از کارت ای گشت

 

  حقّند، نه فقط حرف و شعار                 استعدادهای درخشان تو نامدار

 

  نشان عشق، شهامت و جانبازی         قلعه ات هم نشان سرفرازی

 

 دگر نلرزد از بهر دوران پشت ما              میر عمر نشانی از نام گشت ما

 

 عبرت است بهر هر عقل سلیمی          قبور ساسانی و اشکانی قدیمی

 

  صفایی دارد از برای مردمت                 کشزارهای باقلا، پیاز و گندمت

 

 می آفرییند هنر، زنان این دیار               نقش نخ و سوزن و رنگ و نگار

 

مرحبایت، باشی همیشه مستدام         آمدم تا بگویمت صدها سلام

 

سراینده: آقای محمد عظیم حسین بربرچسب‌ها: شعر, هشدار, گشت درنگاهی اجمالی, تحصیلکردگان
آخرین مطالب
   
 
متن دلخواه شما